Fejlfinding

Løs forskellige fejlkoder og installationsproblemer.